เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

ศูนย์ให้ข้อมูล

Narita Airport Terminal 1 Station

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

เวลาให้บริการ 7:00~21:00
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket
Skyliner Round-Trip Ticket
Keisei Skyliner & Tokyo Subway TicketDetail

หลัง 21:00 น

เคาน์เตอร์ตั๋ว Skyliner

เวลาให้บริการ 7:00~23:30
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket
Skyliner Round-Trip Ticket
Keisei Skyliner & Tokyo Subway TicketDetail
หมายเหตุ ในช่วงเวลาที่ SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER ไม่เปิดให้บริการ กรุณามาที่เคาน์เตอร์นี้

แผนที่สถานี

สถานี Narita Airport Terminal 2・3

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

เวลาให้บริการ 7:00~21:00
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket
Skyliner Round-Trip Ticket
Keisei Skyliner & Tokyo Subway TicketDetail

หลัง 21:00 น

เคาน์เตอร์ตั๋ว Skyliner

เวลาให้บริการ 7:00~23:30
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket
Skyliner Round-Trip Ticket
Keisei Skyliner & Tokyo Subway TicketDetail
หมายเหตุ ในช่วงเวลาที่ SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER ไม่เปิดให้บริการ กรุณามาที่เคาน์เตอร์นี้

แผนที่สถานี

สถานี Nippori

เคาน์เตอร์เชื่อมต่อ JR

เวลาให้บริการ 5:00~23:30
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket

แผนที่สถานี

สถานี Keisei Ueno

เคาน์เตอร์ตั๋ว

เวลาให้บริการ 5:10~20:20
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาญี่ปุ่น
e-ticket ที่แลกเปลี่ยนได้ Skyliner one-way Ticket

แผนที่สถานี