เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Skyliner Discount Ticket

ซื้อตั๋วโดยสาร Keisei Skyliner ที่เดินทางจาก Narita Airport ไปยังใจกลางเมืองเร็วที่สุดด้วยเวลา 36 นาที*1 ผ่านทางออนไลน์ หรือ ซื้อผ่านทางบริษัททัวร์ตัวแทนจำหน่าย หรือภายในเครื่องบินจะเป็นราคาที่มีส่วนลด

 • * 1 เวลาที่เร็วที่สุด (นาที) ระหว่างนาริตะ Airport Terminal 2 · 3 สถานีและสถานี Nippori

ราคา

  ราคามาตรฐาน ในราคาพิเศษ
ทางเดียว ผู้ใหญ่ ¥2,580 ลด¥270¥2,310
เด็ก*1 ¥1,290 ลด¥140¥1,150
(สามารถซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)ไปกลับ*2 ผู้ใหญ่ ¥5,160 ลด¥660¥4,500
เด็ก*1 ¥2,580 ลด¥340¥2,240
 • *1ราคาภายในวงเล็บเป็นราคาเด็ก เด็ก หมายถึง ลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี
 • *2 หากคุณซื้อตั๋วไปกลับ Skyliner สามารถแลกเปลี่ยนตั๋วได้เฉพาะที่สถานี Narita Airport Terminal 1 และสถานี Narita Airport Terminal 2・3 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนตั๋วที่สถานี Ueno หรือ สถานี Nippori

วิธีการซื้อ

ซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น / Skyliner Coupon

1ซื้อ Coupon นอกประเทศญี่ปุ่น

2แลก Coupon เป็น ตั๋วโดยสาร Skyliner

3ขึ้น Skyliner ไปยัง Tokyo

สถานที่จำหน่าย
สถานที่แลกเปลี่ยน Coupon
 • ・ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร Skyliner (สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2⋅3)
 • ・ศูนย์ข้อมูล SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER
 • ・สถานี Keisei Ueno (เคาน์เตอร์ตั๋ววันที่ซื้อ Skyliner) และสถานี Nippori (ที่ขายตั๋ว Liner บริเวณประตูที่เปลี่ยนรถไฟ JR)
 • *Skyliner Coupon ใช้บริการเที่ยวเดียว ระหว่างสถานี Narita Airport Terminal 1/สถานี Narita Airport Terminal 2・3⇔ สถานี Nippori / สถานี Keisei Ueno หรือกลับกันได้
ระยะเวลาใช้คูปองแลกบัตร

6 เดือนตั้งแต่วันที่ออกตั๋วที่บริษัททัวร์ตัวแทนจำหน่าย

ซื้อภายในเมือง Tokyo:Skyliner Value Ticket

Step1

ซื้อภายในเมือง Tokyo: ตั๋วสำหรับฝั่งขาล่อง (สถานี Ueno และสถานี Nippori → Narita Airport)

Step2

นำไปที่ สถานี Keisei Ueno (เคาน์เตอร์ตั๋ววันที่ซื้อ Skyliner) และ สถานี Nippori (ที่ขายตั๋ว Liner บริเวณประตูที่เปลี่ยนรถไฟ JR) แล้วให้รับตั๋วแบบระบุที่นั่งของรถไฟที่ประสงค์ กรณีที่เปลี่ยนตั๋วที่สถานี Nippori กรุณาแสดงพร้อมกับตั๋วโดยสารและ JR IC Card ที่ไปถึงสถานี Nippori

Step3

เปลี่ยนคูปองแลกบัตร และไปขึ้น Skyliner!

[TOBU Tourist Information Center ASAKUSA]

*เวลาจำหน่าย 7:20 - 17:00

[SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro]

*เวลาจำหน่าย 8:00 - 15:00

จุดแลกตั๋วโดยสาร
 • ・สถานี Keisei Ueno (เคาน์เตอร์ตั๋ววันที่ซื้อ Skyliner) และสถานี Nippori (ที่ขายตั๋ว Liner บริเวณประตูที่เปลี่ยนรถไฟ JR)
ระยะเวลาใช้คูปองแลกบัตร

เฉพาะวันที่ออกตั๋ว กรุณาไปแลกตั๋วภายในเวลาที่รถ Skyliner จะออก เมื่อรถจะออกเคาเตอร์จะแน่น กรุณาเผื่อเวลาในการมาด้วย

การซื้อภายในเครื่องบิน / Skyliner Value Ticket

Step1

กรุณาซื้อภายในสายการบินโลว์คอส (LCC)

Step2

หลังจากมาถึง Narita Airport แล้ว กรุณานำใบเสร็จและคูปองแลกบัตรไปเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร Skyliner หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารของ Keisei Railway ที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินนาริตะ

Step3

นำตั๋วโดยสารที่ได้รับในเวลาที่นำคูปองไปเปลี่ยน ไปขึ้น Skyliner!

* ไม่มีจำหน่ายสำหรับเที่ยวบินที่ลงจอด Narita Airport หลัง 22:00

[Jetstar Japan]

* ขณะนี้งดจำหน่ายชั่วคราว

จุดแลกตั๋วโดยสาร
 • ・ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร Skyliner (สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2⋅3)
 • ・SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER
 • Skyliner Value Ticket ใช้บริการเที่ยวเดียวจาก สถานี Narita Airport Terminal 1/สถานี Narita Airport Terminal 2・3 ⇒ สถานี Nippori / สถานี Keisei Ueno
ระยะเวลาใช้คูปองแลกบัตร

เฉพาะวันที่ออกตั๋ว