เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

KEISEI SKYLINER & TEITO TAXI

จาก Narita Airport ถึงโรงแรมใจกลางเมือง เดินทางรวดเร็วและสะดวกสบาย!! เพลิดเพลินกับการชมวิวจากภายในรถตั้งแต่สถานี Keisei Ueno!

ตั๋วสะดวกสุดคุ้มที่รวมการเดินทาง 2 อย่างไว้ด้วยกัน คือรถด่วนพิเศษ Skyliner ที่เชื่อมระหว่าง Narita Airport Terminal 1 และ Keisei Ueno ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายด้วยความเร็วสูงสุด 41 นาทีเท่านั้น*1 และรถแท็กซี่ ไปโรงแรมใจกลางเมือง*2 ที่คุณจะได้เพลิดเพลินกับการชมวิวจากภายในรถตั้งแต่สถานี Keisei Ueno

 • *1 ระยะเวลาเร็วที่สุด (นาที) ในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3 กับสถานี Keisei Ueno
 • *2 โรงแรมที่ตั้งอยู่ใน 11 เขตของโตเกียว
UENO NARITA 41min

*ระยะเวลาเร็วที่สุด (นาที) ในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3 กับสถานี Keisei Ueno

ชมวิวจากภายในรถขณะเดินทางไปโรงแรม Go!

 • *ระยะทางจากสถานี Keisei Ueno ไปโรงแรม ไม่สามารถลงจากรถแท็กซี่ได้ ชมวิวจากภายในรถเท่านั้น
 • *เส้นทางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจรและอื่นๆ

วิธีการใช้

แจ้ง “ชื่อโรงแรมที่จะพัก” ที่สถานที่จำหน่าย และซื้อตั๋ว

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 1
“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”
เวลาเปิดให้บริการ 7:00-21:00 น.

สถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3
“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”
เวลาเปิดให้บริการ 7:00-21:00 น.

รับตั๋วสำรองที่นั่ง Skyliner และตั๋วสำรองรถแท็กซี่

นำตั๋ว Skyliner ที่สำรองที่นั่งไว้แล้วไปขึ้นรถไฟ Skyliner

เมื่อถึงสถานี Keisei Ueno แล้ว คนขับรถแท็กซี่จะมารับที่ด้านหน้าช่องตรวจตั๋ว

จุดขึ้นรถแท็กซี่ สถานี Keisei Ueno

คนขับรถแท็กซี่จะมารับที่ด้านหน้าช่องตรวจตั๋วของสถานี Keisei Ueno

ยื่นตั๋วสำรองรถแท็กซี่ให้คนขับรถ แล้วขึ้นรถแท็กซี่

เพลิดเพลินกับการชมวิวจากภายในรถขณะเดินทางไปโรงแรม

ราคาจำหน่าย

ทั้ง Skyliner และแท็กซี่ใช้ได้เฉพาะวันที่จำหน่ายเท่านั้น

โซน A ผู้ใหญ่ ¥6,010 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
มากสุด 2 ใบ
ผู้ใหญ่ ¥8,320
ผู้ใหญ่ ¥10,630
โซน B ผู้ใหญ่ ¥7,510
ผู้ใหญ่ ¥9,820
ผู้ใหญ่ ¥12,130
 • *แท็กซี่บรรทุกผู้โดยสารได้มากสุด 3 คนต่อคัน
 • *กรณีที่เด็กเล็ก (อายุ 6-11 ปี) ขึ้นรถมาด้วย จะคิดค่าโดยสารเพิ่มจากราคาที่ระบุไว้ข้างต้นคนละ 1,150 เยน

เขตที่ตั้งของโรงแรม

โซน A

โรงแรมในเขต Chiyoda, เขต Chuo, เขต Bunkyo, เขต Toshima, เขต Sumida, เขต Koto

*ระยะเวลาเดินทางจากสถานี Keisei Ueno ประมาณ 20-35 นาที

โซน B

โรงแรมในเขต Shinjuku, เขต Meguro, เขต Shibuya, เขต Minato, เขต Shinagawa

*ระยะเวลาเดินทางจากสถานี Keisei Ueno ประมาณ 40-50นาที

เรื่องการใช้ (ข้อควรระวัง)

 • • สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่โรงแรมที่ท่านจะพักอยู่ในพื้นที่ 11 เขตของโตเกียวเท่านั้น (เขต Chiyoda, เขต Chuo, เขต Bunkyo, เขต Toshima, เขต Sumida, เขต Koto, เขต Shinjuku, เขต Meguro, เขต Shibuya, เขต Minato, เขต Shinagawa)
 • • ที่บริเวณสถานที่จำหน่าย จะขอตรวจสอบเอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อยืนยันว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 • • ในการชำระเงินคืน จะชำระคืนให้เฉพาะในกรณีที่ทั้งตั๋วโดยสาร Skyliner และตั๋วสำรองรถแท็กซี่ยังไม่หมดอายุการใช้งานและยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น และจะเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยท่านสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานที่จำหน่าย
 • • ในกรณีที่มีเหตุให้ไม่สามารถเดินรถไฟ Skyliner ได้ จะชำระเงินคืนตามมูลค่าสูงสุดของราคาจำหน่าย กรุณาโทรศัพท์สอบถาม SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER (0476-34-6261)
 • • หลังจากเริ่มใช้ตั๋ว Skyliner และตั๋วโดยสารรถไปแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินอันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของลูกค้าได้
 • • คนขับรถแท็กซี่ไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • • ระหว่างที่อยู่ในรถแท็กซี่ ไม่สามารถลงจากรถระหว่างทางเพื่อแวะสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อได้
 • • ไม่สามารถผ่านสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ (ขออภัยที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้)
 • • เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการผู้โดยสารของบริษัท Keisei Electric Railway Co.,Ltd. และบริษัท Teito Motor Transportation Co.,Ltd