เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

แผนที่เส้นทาง Rapid Limited Express / Limited Express

มีหลายสาย แวะผ่านที่ Funabashi! ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ