เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

สำหรับท่องเที่ยว

Shinjuku

เขตตึกระฟ้า / สำนักงานเทศบาลกรุงโตเกียว (Tocho) / ห้างสรรพสินค้า / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า / Kabukicho / Shinjuku Gyoen

56 นาที.*1 / ¥2,670*2

  • *1: เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางระหว่าง Narita Airport Terminal 2・3 กับสถานีต่างๆ ไม่รวมเวลาเปลี่ยนรถ
  • *2: ราคาสำหรับผู้ใหญ่ขาเดียว
  • *3: ค่าโดยสาร Skyliner จะเป็นราคา 2,465 เยน (ค่าบัตรโดยสารพื้นฐาน 1,235 เยน + ค่าบัตรโดยสาร Skyliner 1,230 เยน) เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร
  • *4: ค่าโดยสาร JR Yamanote Line จะเป็นราคา 194 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร
หมายเหตุ
  • เนื้อหาในหน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง และค่าโดยสารของรถไฟที่วิ่งจากสถานี Narita Airport Terminal 2⋅3 (หรือสถานี Narita Airport Terminal 1) บนเส้นทาง Keisei Line และ/หรือบนเส้นทางรถไฟของบริษัทอื่น หากมีหลายเส้นทางหรือการให้บริการรถไฟอื่นที่ไปได้เช่นกัน เนื้อหาในที่นี้จะให้ข้อมูลเฉพาะเส้นทางที่มีการเปลี่ยนรถน้อยที่สุดและใช้เวลาเดินทางสั้นที่สุด และถ้าหากมีเส้นทางที่วิ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ เส้นทางดังกล่าวจะมีการระบุไว้ที่นี่ เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาเดินรถจริงและสถานะของการวิ่งรถ เวลาที่ระบุในนี้ไม่รวมเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนรถไฟ การเดินทางด้วยเส้นทางอื่นหรือวิธีการเดินทางอื่นๆ อาจไปได้เร็วกว่าขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้รอรถขบวนถัดไป และ/หรือตามตารางเวลา โปรดสอบถามนายสถานีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารในที่นี้เป็นค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ขาเดียว