เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Hands-Free Travel with Skyliner

วิธีการใช้

ถึง Narita Airport แล้ว!

นำสัมภาระ ส่ง & ซื้อตั๋ว

เวลาซื้อตั๋วกรุณาแจ้งจุด ประชาสัมพันธ์โดยตรงว่า “Hands-Free Travel with Skyliner” แล้วท่านจะได้รับ “ใบแลกตั๋วขึ้นรถ, ตั๋ว Skyliner”

นำใบแลกตั๋ว ไปแลกเป็นตั๋วขึ้นรถ

กรุณานำ “ใบแลกตั๋วขึ้นรถ, ตั๋ว Skyliner ” ไปยังจุดแลกตั๋ว Skyliner แลกเป็นตั๋วระบุที่นั่ง Skyliner ที่ต้องการขึ้น (พร้อมตั๋วขึ้นรถ) แล้วจึงนำไปขึ้นรถ

  • *ไม่สามารถใช้กับ Morningliner, Eveningliner ได้
  • *ตั๋วมีอายุใช้งานภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

ขึ้น Skyliner แบบมือเปล่า

รับสัมภาระที่โรงแรมที่พัก ในวันที่ระบุไว้

ตารางค่าบริการ

(หน่วย/ชิ้น รวมภาษี)

Region Fare
Hokkaido ¥4,800
Northern Tohoku ¥4,470
Southern Tohoku ¥4,360
Kanto/Koshin-etsu
Tokai
Hokuriku
Region Fare
Kansai ¥4,470
Chugoku ¥4,580
Shikoku ¥4,580
Kyusyu ¥4,800
Okinawa ¥6,450
  • ※เงื่อนไขสัมภาระที่ให้บริการ : ความกว้าง, ยาว, สูงรวมกันไม่เกิน 160 ซม. หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. หรือบรรจุในกล่องกระดาษลัง (กรณีเป็นกระเป๋าเดินทาง, ถุงกอล์ฟ พิจารณาให้เสมือนขนาดรวมไม่เกิน 160 ซม. แต่ไม่อนุญาตหากน้ำหนักเกิน)
  • ※สำหรับสำภาระที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กรุณาสอบถามกับ JAL ABC

★เคาน์เตอร์ JAL ABC

1F
JAL ABC อาคาร Narita Airport Terminal 1(ซื้อ/ส่งสัมภาระ)

1F
Narita Airport Terminal 2 JAL ABC(ซื้อ/ส่งสัมภาระ)

4F
Narita Airport Terminal 1 JAL ABC(ซื้อ)

3F
Narita Airport Terminal 2 JAL ABC(ซื้อ)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการขนส่งสัมภาระจากสนามบิน

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์0120-919-500

โทรศัพท์มือถือ03-3545-1140

9:00~17:00(วันหยุดปีใหม่ 1/1~1/3)

จุดแลกตั๋ว Skyliner

กรุณานำใบแลกตั๋ว Skyliner ไปแลกเป็นตั๋ว Skyliner (พร้อมตั๋วขึ้นรถ) ตามจุดข้างต้น แล้วจึงนำตั๋วไปใช้

  • * ช่วงก่อน Skyliner ออกรถ บริเวณเคาน์เตอร์จะคนแน่น กรุณาเผื่อเวลาด้วย