เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

แผนที่เส้นทาง Skyliner

เดินทางได้รวดเร็ว และสะดวกสบายจากสนามบิน Narita เข้าใจกลางกรุงโตเกียวด้วย Skyliner

Keisei Skyliner เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการระหว่าง Narita Airport กับ Ueno ซึ่งมีการตกแต่งภายในขบวนรถที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร Skyliner
ให้บริการตรงไปสู่สถานี Nippori โดยไม่แวะจอดกลางทางซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการไปต่อรถไฟ JR lines และวิ่งตรงสู่สถานี Ueno ซึ่งอยู่ใจกลางกรุง Tokyo
ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างสนามบินกับโตเกียวได้โดยไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องเครียดกับการเปลี่ยนรถหรือความแออัด Skyliner ให้บริการ 3 รอบต่อชั่วโมง
ขอเชิญชวนให้ท่านได้ค้นพบความสะดวกสบายของ Skyliner สำหรับการมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งถัดไป

ตารางเวลา Skyliner

Narita Airport Terminal 1 / Narita Airport Terminal 2,3 → Nippori / Ueno

วันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์)

หมายเลขรถ Narita
Airport
Terminal1
Station
Narita
Airport
Terminal2・3Station
Aoto Nippori Keisei-Ueno
ออก ออก ถึง ถึง ถึง
2 หยุดวิ่ง
4 8:22 8:25 - 9:10 9:15
6 หยุดวิ่ง
8 9:36 9:43 10:11 10:20 10:25
10 หยุดวิ่ง
12 10:19 10:22 - 11:02 11:07
14 หยุดวิ่ง
16 10:59 11:02 11:30 11:40 11:45
18 หยุดวิ่ง
20 11:39 11:42 - 12:18 12:23
22 หยุดวิ่ง
24 12:19 12:22 12:50 13:00 13:05
26 หยุดวิ่ง
28 12:59 13:02 - 13:38 13:43
30 หยุดวิ่ง
32 13:39 13:42 14:10 14:20 14:25
34 หยุดวิ่ง
36 14:19 14:22 - 14:58 15:03
38 หยุดวิ่ง
40 14:59 15:02 15:30 15:40 15:45
42 หยุดวิ่ง
44 15:39 15:42 - 16:18 16:23
46 หยุดวิ่ง
48 16:19 16:22 16:50 17:00 17:05
50 หยุดวิ่ง
52 16:59 17:02 - 17:38 17:43
54 หยุดวิ่ง
56 17:39 17:43 18:11 18:21 18:26
58 หยุดวิ่ง
60 18:20 18:25 - 19:05 19:10
62 หยุดวิ่ง
64 19:00 19:04 19:32 19:42 19:47
66 หยุดวิ่ง
68 19:40 19:43 - 20:19 20:24
70 หยุดวิ่ง
72 20:30 20:34 21:06 21:15 21:20
74 21:00 21:03 21:33 21:42 21:47
76 21:30 21:34 22:04 22:13 22:18
78 22:00 22:03 22:31 22:41 22:46
80 22:30 22:33 23:01 23:11 23:16
82 23:20 23:23 23:51 24:01 24:06

วันเสาร์อาทิตย์ / วันหยุด

หมายเลขรถ Narita
Airport
Terminal1 Station
Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Aoto Nippori Keisei-Ueno
ออก ออก ถึง ถึง ถึง
2 หยุดวิ่ง
4 8:30 8:33 - 9:16 9:22
6 หยุดวิ่ง
8 9:39 9:42 10:10 10:20 10:25
10 หยุดวิ่ง
12 10:19 10:22 - 10:58 11:03
14 หยุดวิ่ง
16 10:59 11:02 11:30 11:40 11:45
18 หยุดวิ่ง
20 11:39 11:42 - 12:18 12:23
22 หยุดวิ่ง
24 12:19 12:22 12:50 13:00 13:05
26 หยุดวิ่ง
28 12:59 13:02 - 13:38 13:43
30 หยุดวิ่ง
32 13:39 13:42 14:10 14:20 14:25
34 หยุดวิ่ง
36 14:19 14:22 - 14:58 15:03
38 หยุดวิ่ง
40 14:59 15:02 15:30 15:40 15:45
42 หยุดวิ่ง
44 15:39 15:42 - 16:18 16:23
46 หยุดวิ่ง
48 16:19 16:22 16:50 17:00 17:05
50 หยุดวิ่ง
52 16:59 17:02 - 17:38 17:43
54 หยุดวิ่ง
56 17:39 17:42 18:10 18:20 18:25
58 หยุดวิ่ง
60 18:19 18:22 - 18:58 19:03
62 หยุดวิ่ง
64 18:59 19:02 19:30 19:40 19:45
66 หยุดวิ่ง
68 19:39 19:42 - 20:18 20:23
70 หยุดวิ่ง
72 20:30 20:33 21:01 21:11 21:16
74 21:00 21:03 21:31 21:41 21:46
76 21:30 21:33 22:01 22:11 22:16
78 22:00 22:03 22:31 22:41 22:46
80 22:30 22:33 23:01 23:11 23:16
82 23:20 23:23 23:51 24:01 24:06

Ueno / Nippori → Narita Airport Terminal 2,3 / Narita Airport Terminal1

วันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์)

หมายเลขรถ Keisei-Ueno Nippori Aoto Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Narita
Airport
Terminal1 Station
ออก ออก ออก ถึง ถึง
1 5:40 5:45 - 6:21 6:24
3 6:00 6:05 6:15 6:42 6:45
5 6:20 6:25 6:35 7:04 7:07
7 6:40 6:45 6:55 7:23 7:30
9 7:00 7:05 7:15 7:44 7:48
11 7:20 7:25 7:35 8:04 8:07
13 7:40 7:45 7:55 8:23 8:26
15 หยุดวิ่ง
17 8:20 8:25 - 9:03 9:06
19 หยุดวิ่ง
21 9:00 9:05 9:15 9:42 9:45
23 หยุดวิ่ง
25 9:40 9:45 - 10:22 10:24
27 หยุดวิ่ง
29 10:20 10:25 10:34 11:02 11:04
31 หยุดวิ่ง
33 11:00 11:05 - 11:41 11:44
35 หยุดวิ่ง
37 11:40 11:45 11:54 12:22 12:24
39 หยุดวิ่ง
41 12:20 12:25 - 13:01 13:04
43 หยุดวิ่ง
45 13:00 13:05 13:14 13:42 13:44
47 หยุดวิ่ง
49 13:40 13:45 - 14:21 14:24
51 หยุดวิ่ง
53 14:20 14:25 14:34 15:02 15:04
55 หยุดวิ่ง
57 15:00 15:05 - 15:41 15:44
59 หยุดวิ่ง
61 15:40 15:45 15:54 16:22 16:24
63 หยุดวิ่ง
65 16:20 16:25 - 17:01 17:04
67 หยุดวิ่ง
69 17:00 17:05 17:14 17:42 17:44
71 หยุดวิ่ง
73 17:40 17:45 - 18:25 18:31
75 หยุดวิ่ง
77 19:00 19:05 19:14 19:42 19:45
79 หยุดวิ่ง
81 หยุดวิ่ง

วันเสาร์อาทิตย์ / วันหยุด

หมายเลขรถ Keisei-Ueno Nippori Aoto Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Narita
Airport
Terminal1 Station
ออก ออก ออก ถึง ถึง
1 5:40 5:45 - 6:21 6:26
3 6:00 6:05 6:15 6:42 6:45
5 6:20 6:25 6:35 7:10 7:13
7 6:40 6:45 6:55 7:22 7:25
9 7:00 7:05 7:15 7:45 7:48
11 7:20 7:25 7:35 8:02 8:05
13 7:40 7:45 7:55 8:22 8:25
15 หยุดวิ่ง
17 8:20 8:25 - 9:01 9:04
19 หยุดวิ่ง
21 9:00 9:05 9:14 9:42 9:44
23 หยุดวิ่ง
25 9:40 9:45 - 10:21 10:24
27 หยุดวิ่ง
29 10:20 10:25 10:34 11:02 11:04
31 หยุดวิ่ง
33 11:00 11:05 - 11:41 11:44
35 หยุดวิ่ง
37 11:40 11:45 11:54 12:22 12:24
39 หยุดวิ่ง
41 12:20 12:25 - 13:01 13:04
43 หยุดวิ่ง
45 13:00 13:05 13:14 13:42 13:44
47 หยุดวิ่ง
49 13:40 13:45 - 14:21 14:24
51 หยุดวิ่ง
53 14:20 14:25 14:34 15:02 15:04
55 หยุดวิ่ง
57 15:00 15:05 - 15:41 15:44
59 หยุดวิ่ง
61 15:40 15:45 15:54 16:22 16:24
63 หยุดวิ่ง
65 16:20 16:25 - 17:01 17:04
67 หยุดวิ่ง
69 17:00 17:05 17:14 17:42 17:44
71 หยุดวิ่ง
73 17:40 17:45 - 18:21 18:24
75 หยุดวิ่ง
77 19:00 19:05 19:14 19:42 19:44
79 หยุดวิ่ง
81 หยุดวิ่ง