เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

การเปลี่ยนรถไฟจากสาย Keisei ไปสาย JR ที่สถานี Nippori

ผู้ที่ใช้บัตร “Keisei Skylner & Tokyo Subway Ticket” และ “Greater Tokyo Pass” ไม่สามารถเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Nippori ได้ กรุณาเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Ueno

STEP01

เมื่อมาถึงสถานี Keisei Nippori แล้ว กรุณาขึ้นไปชั้นบน

ชานชาลา ฝั่งไปสนามบินนาริตะ

เปลี่ยนรถ / ชั้นทางออก

ชานชาลาที่มาถึง เมื่อมาจากสนามบินนาริตะ

STEP02

หากต้องการเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย JR จำเป็นต้องมีบัตรโดยสารของ JR กรุณาตรวจสอบบัตรโดยสารของท่าน

ผู้ที่มีบัตรโดยสารของ JR

ไปที่ช่องตรวจตั๋วสำหรับเปลี่ยนรถไฟได้ทันที

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตรโดยสารอย่างเดียว

ผู้ที่มีบัตร IC

"สามารถแตะบัตรและต่อรถไฟได้เลย กรุณาตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร"

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตร IC อย่างเดียว

ผู้ที่มีบัตรโดยสารของ Keisei และบัตร IC

ผ่านด้วยบัตรโดยสารและบัตร IC

ผู้ที่ใช้บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากบัตรข้างต้น กรุณาซื้อบัตรโดยสารของ JR

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตรโดยสารอย่างเดียว

ในตอนที่ผ่านช่องตรวจตั๋ว B ด้วยบัตรโดยสาร หากยอดเงินคงเหลือในบัตร IC มีไม่พอ กรุณาเติมเงิน (จุดที่สามารถเติมเงินได้ : เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ, ช่องตรวจตั๋วที่มีเจ้าหน้าที่อยู่)

ผู้ที่จะลงรถไฟที่สถานี Keisei Nippori

ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร “JAPAN RAIL PASS” และ “Shinkansen Ticket” กรุณาติดต่อที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร JR

ผู้ที่มาทำธุระที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร JR

กรุณาออกจากทางออก A แล้วไปทางซ้ายมือ

มองหาเครื่องหมายนี้

ผู้ที่ไม่เปลี่ยนรถไฟ

กรุณาใช้ทางออก A และทางออก C

หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่สถานี

การเปลี่ยนรถไฟจากสาย Keisei ไปสาย JR ที่สถานี Nippori

ผู้ที่ใช้บัตร “Keisei Skylner & Tokyo Subway Ticket” และ “Greater Tokyo Pass” ไม่สามารถเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Nippori ได้ กรุณาเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Ueno

STEP01

เมื่อมาถึงสถานี Keisei Nippori แล้ว กรุณาขึ้นไปชั้นบน

ชานชาลา ฝั่งไปสนามบินนาริตะ

เปลี่ยนรถ / ชั้นทางออก

ชานชาลาที่มาถึง เมื่อมาจากสนามบินนาริตะ

STEP02

หากต้องการเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย JR จำเป็นต้องมีบัตรโดยสารของ JR กรุณาตรวจสอบบัตรโดยสารของท่าน

ผู้ที่มีบัตรโดยสารของ JR

ไปที่ช่องตรวจตั๋วสำหรับเปลี่ยนรถไฟได้ทันที

STEP 3

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตรโดยสารอย่างเดียว

ผู้ที่มีบัตร IC

"สามารถแตะบัตรและต่อรถไฟได้เลย กรุณาตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร"

STEP 3

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตร IC อย่างเดียว

ผู้ที่มีบัตรโดยสารของ Keisei และบัตร IC

ผ่านด้วยบัตรโดยสารและบัตร IC

ผู้ที่ใช้บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากบัตรข้างต้น กรุณาซื้อบัตรโดยสารของ JR

STEP 3

ไปช่องตรวจตั๋ว B

ผ่านด้วยบัตรโดยสารอย่างเดียว

ในตอนที่ผ่านช่องตรวจตั๋ว B ด้วยบัตรโดยสาร หากยอดเงินคงเหลือในบัตร IC มีไม่พอ กรุณาเติมเงิน (จุดที่สามารถเติมเงินได้ : เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ, ช่องตรวจตั๋วที่มีเจ้าหน้าที่อยู่)

ผู้ที่จะลงรถไฟที่สถานี Keisei Nippori

ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร “JAPAN RAIL PASS” และ “Shinkansen Ticket” กรุณาติดต่อที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร JR

ผู้ที่มาทำธุระที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร JR

กรุณาออกจากทางออก A แล้วไปทางซ้ายมือ

มองหาเครื่องหมายนี้

ผู้ที่ไม่เปลี่ยนรถไฟ

กรุณาใช้ทางออก A และทางออก C

หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่สถานี