เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Narita Airport Terminal1

ไปโถงผู้โดยสารขาออก เที่ยวบินต่างประเทศ

ไปโถงผู้โดยสารขาออก เที่ยวบินในประเทศ

โถงผู้โดยสารขาเข้าไป Keisei Electric Railway

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน