เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Narita Airport Terminal1

กรณีนั่ง Skyliner

กรณีนั่ง Access Express

กรณีนั่ง Limited Express หรือ Rapid Limited Express

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี