เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

ตำแหน่งตู้ขบวนรถที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ เวลาลงรถ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตู้โดยสารที่ใกล้จุดที่มีอุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ เป็นต้น โดยนับให้หัวขบวนทิศทางที่จะวิ่งเป็นตู้ขบวนที่ 1

 • 8-car formation

  แบบ 8 ตู้ขบวน

 • 6-car formation

  แบบ 6 ตู้ขบวน

 • 4-car formation

  แบบ 4 ตู้ขบวน


 • Elevator

  ลิฟต์

 • Escalator

  บันไดเลื่อน

 • Up-only escalator

  บันไดเลื่อนสำหรับเลื่อน ขึ้นด้านบนโดยเฉพาะ

 • Slope

  ทางลาดสำหรับรถเข็น

Keisei Main Line, Higashi-Narita Line and Narita SKY ACCESS Line

ชื่อสถานี ขาเข้าเมือง ขาออกเมือง
Keisei-Ueno ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 
Nippori ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 0

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Shim-Mikawashima ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Machiya ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Senjuōhashi ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Sekiya ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Horikirishōbuen ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Ohanajaya ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Aoto ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1・A2・A3(A1)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2・A2・A3(A1)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3・A3(A4)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4・A3(A4)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Takasago ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Koiwa ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Edogawa ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Kōnodai ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Ichikawamama ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Sugano ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Yawata ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Onigoe ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Nakayama ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Higashi-Nakayama ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Nishifuna ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Kaijin ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Funabashi ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Daijingūshita ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Funabashikeibajō ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Yatsu ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Tsudanuma ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Ōkubo ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Mimomi ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Yachiyodai ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Ōwada ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Katsutadai ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Shizu ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Yūkarigaoka ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Usui ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Sakura ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Shisui ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Kōzunomori ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Narita ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 5

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Narita Airport Terminal 2
(Main Line)
ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Narita Airport Terminal 2
(Access Line)
ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Narita Airport Terminal 1   ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 5

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Narita Yukawa ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
Higashi-Narita ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

Oshiage Line

ชื่อสถานี ขาเข้าเมือง ขาออกเมือง
Aoto ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1・A2・A3(A1)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2・A2・A3(A1)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3・A3(A4)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4・A3(A4)

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Oshiage ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Hikifune ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Yahiro ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Yotsugi ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Tateishi ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 

Kanamachi Line

ชื่อสถานี ขาเข้าเมือง ขาออกเมือง
Keisei-Takasago ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Shibamata ขาเข้าเมือง

ท้ายชานชาลาทิศทางไป Kanamachi เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

ท้ายชานชาลาทิศทางไป Kanamachi เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
Keisei-Kanamachi ขาเข้าเมือง

ทางด้านต้นชานชาลา เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

ทางด้านต้นชานชาลา เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel

Chiba Line/Chihara Line

Station Name ขาเข้าเมือง ขาออกเมือง
Keisei-Tsudanuma ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 3

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 4

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Makuharihongō ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Makuhari ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Inage ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Midoridai ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Keisei-Chiba ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Chibachūō ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Chibadera ขาเข้าเมือง
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Gakuemmae ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 2

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Oyumino ขาเข้าเมือง
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง
 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
Chiharadai ขาเข้าเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel
ขาออกเมือง

เวลาเข้าเทียบชานชาลาที่ 1

 • Direction of Travel
 • Direction of Travel