เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

แนะนำอุปกรณ์ที่เอาใจใส่ทุกคนและสำหรับผู้พิการ

  • อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ
  • อุปกรณ์ที่เอาใจใส่ทุกคน

อุปกรณ์ภายในสถานี

Elevators and Escalators

บันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสาร

ได้ทำการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนไว้เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกราบรื่น

Slopes

ทางลาดสำหรับรถเข็น

เป็นทางเดินภายในสถานีที่แก้ปัญหาความต่างระดับ

แผ่นบล็อกทางเดินที่พื้นเพื่อเตือนและนำทาง

ติดตั้งแผ่นบล็อกทางเดินแบบจุดเพื่อให้สามารถเดินตามทางได้อย่างปลอดภัยที่ชานชาลาของทุกสถานี (69 สถานี) และมีการติดตั้งบล็อกจุดแบบมีเแนวเส้นนูนบอกฝั่งชานชาลาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารทราบว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งในชานชาลา

เครื่องขายตั๋วแบบอักษรเบรลล์

ติดตั้งเครื่องขายตั๋วที่ติดแผ่นป้ายอักษรเบรลล์ไว้ทุกสถานี (69 สถานี)

ตารางค่าโดยสารแบบอักษรเบรลล์

แสดงอัตราค่าโดยสารจากสถานีนั้นเป็นอักษรเบรลล์ โดยมีติดตั้งไว้ทุกสถานี (69 สถานี)

คำแนะนำเป็นอักษรเบรลล์

ติดตั้งแผ่นภาพสัมผัสบอกโครงสร้างภายในสถานี แสดงทางออกหรือทางไปสถานที่ต่างๆ เป็นอักษรเบรลล์ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในสถานี เช่น ราวบันได เป็นต้น

Braille Information

อุปกรณ์ยกรถเข็นผู้พิการ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ยกรถเข็นผู้พิการด้วยตนเองไว้ที่ชานชาลาของ 2 สถานี

คำแนะนำด้วยเสียงและสัญญานเสียง(เสียงกระดิ่งนำทาง)

เพื่อให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเดินทางภายในสถานีได้อย่างปลอดภัยและสะดวกราบรื่น จึงได้ทำการติดตั้งคำแนะนำด้วยเสียงและสัญญานเสียงไว้ที่บริเวณใกล้กับช่องประตูตรวจตั๋ว บันไดขึ้นลงชานชาลาและห้องสุขา

อุปกรณ์ภายในตู้ขบวน

Wheelchair Spaces

พื้นที่สำหรับรถเข็นผู้พิการ

ติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวขบวนรถของขบวนรถแบบโดยสารไปทำงาน (ยกเว้นบางขบวน) และ ตู้ที่ 5 ของขบวนรถรุ่น AE

อุปกรณ์ในสถานี

Multipurpose Restrooms

ห้องสุขาแบบมัลติฟังก์ชั่น

ติดตั้งราวจับในห้องสุขาของทุกสถานี (69 สถานี) รวมทั้งได้มีการติดตั้งห้องสุขาแบบรองรับรถเข็นผู้พิการได้ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งภายในตู้ที่ 5 ของขบวนรถรุ่น AE ก็ได้ติดตั้งห้องสุขาแบบดังกล่าวนี้ไว้ด้วยแล้ว

Walk-in Ticket Gate Counters

ชองสอบถามบริเวณประตูทางออกแบบเดินเข้าไปได้

ได้นำช่องสอบถามบริเวณประตูทางออกแบบเดินเข้าไปได้ที่สามารถให้คำแนะนำผู้โดยสารมาใช้ตามจุดต่างๆ ให้อยู่ใกล้และสะดวกแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้นที่สถานี Keisei Yawata, สถานี Keisei Tsudanuma, สถานี Keisei Narita แล้ว และปัจจุบันก็กำลังดำเนินการติดตั้งที่สถานี Keisei Ueno อยู่ด้วย

Station Numbering

หมายเลขสถานี

ทุกสถานีของสายรถไฟของบริษัทเราได้นำหมายเลขสถานีมาใช้กับชื่อสถานีและผังเส้นทางเดินรถ โดยหมายเลขสถานี จะใช้ "KS" ซึ่งเป็นตัวย่อคำว่า "KeiSei" แต่เส้นทางบางวิ่งบางช่วงของ Access Express จะมีช่วงที่เป็นของสาย Hokusō Line ด้วย ซึ่งหมายเลขสถานีช่วงดังกล่าวจะใช้ "HS" ซึ่งเป็นหมายเลขสถานีนีของบริษัท Hokusō Railway ทั้งนี้ได้พยายามเพื่อขยายการให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติและผู้ที่ใช้บริการเป็นครั้งแรกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แผ่นรับสัญญาณกรณีผู้โดยสารพลัดตกไปบนรางวิ่ง

ได้ติดตั้งแผ่นรับสัญญาณกรณีผู้โดยสารพลัดตกไปบนรางวิ่งเพื่อแจ้งสัญญาณฉุกเฉินไปยังขบวนรถที่อยู่ละแวกนั้น ไว้ที่สถานี Takasago โดยจะทำการแจ้งสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินให้หยุดรถไปยังพนักงานขับรถเพื่อให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัย

Platform Alert Sheets

แผ่นที่พื้นเพื่อเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังบนชานชาลา

ได้ทำการเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังแก่ผู้โดยสารด้วยการตีเส้นเหลืองบนชานชาลาตามจุดต่างๆ ที่เป็นทางแคบบริเวณชานชาลา รวมทั้งเพิ่มการเสริมเส้น CP (Color Psychology) ที่เป็นสีกระตุุ้นสายตาและในทางจิตวิทยาทำให้รู้สึกว่าต้องระวังที่บริเวณขอบชานชาลาด้วย

Platform Doors

ประตูชานชาลา

กำลังทำการเสริมอุปกรณ์ประตูชานชาลาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนชานชาลาในการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ผู้โดยสารปะทะกับตัวรถไฟหรือพลัดตกไปบนรางรถไฟ โดยได้เริ่มเปิดใช้แล้วที่สถานี Nippori ขาเข้าเมือง (ชานชาลา 1 และ 2) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018

Do Not Lean Over

กรุณาอย่าพิงหรือพาดอวัยวะยื่นออกไปนอกประตูชานชาลาเพราะอาจปะทะกับรถไฟที่วิ่งมาได้

No Leaning

กรุณาอย่านำสัมภาระต่างๆ พิงประตูชานชาลา

No Running

กรุณาอย่าวิ่งขึ้นรถ เนื่องจากอาจถูกประตูที่กำลังจะปิดหนีบซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

No Entry

กรุณาอย่าเข้าไปโดยไม่ได้ยั้งคิด

AED(เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ)

AED เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน (หัวใจวาย) นอกจากจะติดตั้งในทุกสถานีของบริษัทเราแล้ว ยังติดไว้ภายในตัวรถรุ่น AE ทุกแบบด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ AED เพื่อปฐมพยาบาล ระหว่างรอรถพยาบาลมาถึง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้น

Automated External Defibrillators (AEDs)

เครื่องแสดงปลายทางรถ

ได้ติดตั้งเครื่องแสดงเพื่อให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ปลายทางรถ ประเภทขบวนรถ เวลารถออก ต่างๆ ด้วยสัญญาณไฟ LED ในสถานีที่สำคัญ 30 สถานี และกำลังทำการเปลี่ยนเครื่องแสดงปลายทางรถให้เป็นเครื่องแบบใหม่นี้ตามลำดับ

Destination Displays

จอแสดงข่าวสารการเดินรถ

ได้ติดตั้ง "จอแสดงข่าวสารการเดินรถ" ไว้ทุกสถานี เพื่อเสริมคำแนะนำแก่ผู้โดยสาร โดยถ่ายทอดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงและข่าวสารการเดินรถให้สามารถมองเห็นได้ง่าย

Service Information Displays

ปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน

ปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อแจ้งให้หยุดขบวนรถฉุกเฉิน โดยมีติดตั้งไว้ในทุกสถานี โดยเวลาอุปกรณ์ถูกสั่งงาน สัญญานแสดงการหยุดขบวนรถฉุกเฉินจะกระพริบ และมีเสียงหวูดร้อง แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บนรถและเจ้าหน้าที่สถานี เพื่อเตรียมพร้อมในการหยุดขบวนรถฉุกเฉิน และเพื่อให้มองเห็นปุ่มหยุดรถฉุกเฉินนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น จึงกำลังทำการติดแผ่นลายขาวดำให้มีมากขึ้นตามลำดับ

อุปกรณ์ภายในตู้ขบวน

In-train Information Displays

ป้ายคำแนะนำภายในตู้ขบวน

ได้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงคำแนะนำภายในรถเป็นแบบสัญญานไฟ LED และแบบ LCD (จอแบน) ซึ่งนำเสนอข่าวสาร ในรูปแบบ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาเกาหลี

In-train Emergency Notification Devices

อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในขบวนรถ

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในแต่ละขบวนรถเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่บนรถโดยสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บนรถได้โดยตรง

ที่นั่งสำหรับผู้ที่จำเป็น

ได้ติดตั้งไว้ 2 จุด ในแต่ละตู้ขบวนรถ ของทุกขบวนของรุ่นสำหรับใช้เดินทางไปทำงาน อีกทั้งห่วงจับบริเวณใกล้ที่นั่งสำหรับผู้ที่จำเป็นก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสีเหลืองเพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่ายขึ้นด้วย

แผ่นกั้นสำหรับป้องกันการพลัดตกระหว่างตู้ขบวน

ได้ติดตั้งแผ่นกั้นช่วงรอยต่อระหว่างตู้ขบวนเพื่อป้องกันผู้โดยสารตกจากชานชาลาไปในช่องระหว่างตู้ขบวน

Inter-car Fall Prevention Canopies