เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

スカイライナー:主要駅からの運賃

Nippori

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥2,470(¥1,240)

ค่าโดยสาร Skyliner จะเป็นราคา 2,465 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Ueno

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥2,470(¥1,240)

ค่าโดยสาร Skyliner จะเป็นราคา 2,465 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Akihabara

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Yamanote Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,630(¥1,320)

โดยสาร JR Yamanote Line \160 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,619 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Tokyo

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Yamanote Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,630(¥1,320)

โดยสาร JR Yamanote Line \160 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,619 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shinagawa

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Yamanote Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,670(¥1,340)

โดยสาร JR Yamanote Line \200 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,659 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shinjuku

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Yamanote Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,670(¥1,340)

โดยสาร JR Yamanote Line \200 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,659 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Ikebukuro

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Yamanote Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,640円(¥1,320)

โดยสาร JR Yamanote Line \170 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,630 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Omiya

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

โดยนั่ง JR Line เปลี่ยนรถที่ Nippori

¥2,940円(¥1,470)

โดยสาร JR Utsunomiya Line \470 + ค่า Skyliner

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 2,929 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Notice regarding fare differences based on route (transfer point)
  • Please note that fares differ when traveling to Narita Airport Terminal 1 or Narita Airport Terminal 2・3 via either the Narita SKY ACCESS Line or Keisei Main Line.