เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Rapid Limited Express / Limited Express : ค่ารถไฟจากสถานีสำคัญ

Sakura

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥460(¥230)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 459 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Keisei Tsudanuma

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥680(¥340)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 675 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Funabashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥740(¥370)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 737 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Yawata

Narita Airport Terminal1

¥860(¥430)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 860 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Yawata

Narita Airport Terminal2・3

¥800(¥400)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 798 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Aoto

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥920(¥590)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 912 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Nippori

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,030(¥520)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,025 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Ueno

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,030(¥520)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,025 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Oshiage

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥980(¥490)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 973 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Asakusa

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,100(¥550)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,087 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Nihombashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,140(¥570)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,129 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shimbashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,140(¥570)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,129 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shinagawa

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,330(¥670)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,313 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Notice regarding fare differences based on route (transfer point)
  • Please note that fares differ when traveling to Narita Airport Terminal 1 or Narita Airport Terminal 2・3 via either the Narita SKY ACCESS Line or Keisei Main Line.