เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

Access Express : ค่ารถไฟจากสถานีสำคัญ

Shin Kamagaya

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥910(¥460)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 906 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Higashi Matsudo

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥940(¥470)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 936 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Aoto

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,120(¥560)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,110 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Nippori

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,240(¥620)

ค่าโดยสารจะเป็นราค 1,235 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Ueno

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,240(¥620)

ค่าโดยสารจะเป็นราค 1,235 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Oshiage

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,170(¥590)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,162 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Asakusa

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,290(¥650)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,276 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Asakusa Bashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,290(¥650)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,276 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Higashi Nihombashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,290(¥650)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,276 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Ningyocho

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,330(¥670)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,318 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Nihombashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,330(¥670)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,318 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Higashi Ginza

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,330(¥670)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,318 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shimbashi

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,330(¥670)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,318 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

Shinagawa

Narita Airport Terminal1 / Narita Airport Terminal2・3

¥1,520(¥770)

ค่าโดยสารจะเป็นราคา 1,502 เยน เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

ข้อควรระวังเกี่ยวกับค่าโดยสารที่แตกต่างกันตามเส้นทาง (จุดเปลี่ยนรถ)
  • โปรดทราบว่าเมื่อเดินทางไป Narita Airport Terminal 1 หรือ Narita Airport Terminal 2⋅3 ไม่ว่าจะโดยการนั่ง Narita SKY ACCESS Line หรือ Keisei Main Line ค่าโดยสารจะมีราคาต่างกัน