เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

MOVIE

Keisei Skyliner วิ่งตรง รวดเร็ว (เวอร์ชั่น 30 วินาที)

Keisei Skyliner วิ่งตรง รวดเร็ว (เวอร์ชั่น 15 วินาที)