KEISEI GROUP

ผู้โดยสารที่มาเยือน Japan จากต่างประเทศและซื้อบัตรโดยสาร Skyliner หรือบัตรโดยสารลดราคาพิเศษที่รวมบัตรโดยสาร Skyliner สามารถนำพาสปอร์ตไปแสดงที่สถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2・3 เพื่อรับ ID และพาสเวิร์ดสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ เพียงแค่ใส่ ID และพาสเวิร์ดจากหน้าต่างล็อกอิน ท่านก็จะสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ฟรีบนรถไฟ Skyliner

หากท่านต้องการจะใช้งานบริการนี้ โปรดแสดงพาสปอร์ตที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร Keisei (สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2・3) ท่านจะได้รับ ID และพาสเวิร์ด หนึ่งท่านต่อหนึ่งชุด ID และพาสเวิร์ด

มีให้ใช้งานบนรถไฟ Skylinerมีให้ใช้งานบนรถไฟ Skyliner (การเข้าถึงอินเตอร์เนตอาจใช้งานไม่ได้ในบางส่วนของราง)

*Wi-Fi อาจสามารถใช้ได้ในพื้นที่ให้บริการของ Wi2 300 ทั่วประเทศ

Wi-Fi มีให้ใช้ในบริเวณที่ติดสติ๊กเกอร์นี้ อาจใช้บริการได้เพียง 6 ชั่วโมงหลังล็อกอินครั้งแรก หากท่านต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย ขอแนะนำใช้ใช้ VPN หรือบริการ LAN ไร้สายสาธารณะที่มีค่าใช้จ่าย

จากรายชื่อ Wi-fi ให้เลือก "Wi2premium"
เมื่อเปิดบราวเซอร์และมีหน้าโฮมเพจปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และพาสเวิร์ด สำหรับการล็อกอินแล้วคลิ๊ก “Login”
ท่านได้เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้วในขณะนี้

เลือกชื่อเครือข่าย (SSID) “KEISEI_FREE_Wi-Fi” โปรดลงทะเบียนอีเมลและข้อมูลอื่นๆ ของท่านเพื่อใช้บริการฟรี Wi-Fi จากหน้าโฮมเพจในภาษาที่ท่านต้องการ (English, traditional Chinese, simplified Chinese, Korean)

ภาพรวมของ KEISEI FREE Wi-Fi

มีบริการ Wi-Fi ให้ใช้ได้ฟรีในสถานี 15 แห่งบนเครือข่ายรางรถไฟของ Keisei โดยมองหาโลโก้ที่ปรากฏอยู่ด้านบน ในสถานีที่มีโลโก้ดังกล่าว จะสามารถใช้ Wi-Fi ได้ฟรีไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ใช้ได้มากถึง 5 ครั้งต่อวัน ครั้งแรกที่ใช้งานจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนด้วยอีเมล

สถานีที่มี KEISEI FREE Wi-Fi ให้บริการ

วิธีใช้งาน

จากรายชื่อ Wi-Fi list เลือก “KEISEI_FREE_Wi-Fi”
เมื่อเปิดบราวเซอร์และมีหน้าโฮมเพจของ Keisei Free Wi-Fi ปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาแล้วคลิ๊ก “Access the Internet here.”
คลิ๊ก “Register now”
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ใส่อีเมลของท่านแล้วคลิ๊ก “Confirm”.
ยืนยันคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วคลิ๊ก “I agree.”
ท่านได้เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้วในขณะนี้

ข้อควรระวัง

  • ・เมื่อใช้ Wi-Fi โปรดระวังอย่ากีดขวางผู้โดยสารท่านอื่นหรือทำให้เกิดความไม่สะดวก
  • ・การเดินไปด้วยเล่นอินเตอร์เน็ตไปด้วยในชานชลาเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
  • ・ในการทำให้บริการใช้งานได้สะดวกสำหรับทุกท่าน จึงไม่มีการใช้ WEP และการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เนื่องจากการทำงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับตั้งค่าที่ปลายทางของ LAN ไร้สาย หากท่านต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย ขอแนะนำให้ท่านใช้ VPN หรือบริการ LAN ไร้สายสาธารณะที่มีค่าใช้จ่าย
  • ・ในการใช้บริการนี้ อุปกรณ์ของท่านจะต้องตั้งค่าให้รับ IP addresses และ DNS server addresses แบบอัตโนมัติ ถ้า IP และ DNS server addresses ถูกตั้งค่าเอาไว้แล้ว ขอแนะนำให้ท่านจดการตั้งค่าเหล่านั้นเก็บไว้ก่อนใช้บริการนี้ หมายเหตุ : อาจมีการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางแห่งที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นอันตราย